april 8, 2021

COVID-19 Isolationsfaciliteter

Personer der er påvist smittet med COVID-19/Coronavirus, og som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, kan visiteres til et isolationsophold på en af Varde Kommunes isolationsfacilitet.

Kontakt

Visitation: Henvendelse til Borgerservice på telefonnummer 79 94 76 11.