Ældre

Tilbud og indsatser som fx hjemmehjælp, aflastning samt sociale og fysiske aktiviteter til efterlønnere, førtidspensionister og pensionister.

Baggrunds cirkler