Aflastningsophold

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Blive passet i eget hjem af en pårørende, som har behov for aflastning

Koncept

Hvis borgeren passes i eget hjem af et familiemedlem, som har behov for aflastning, kan der bevilges aflastningsophold. Opholdet kan enten være enkeltstående eller tilbagevendende, så borgeren eksempelvis er på aflastning samme sted et døgn hver 14. dag.

Tilmelding og visitation

 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Visitationen
 • Kommunen kan henvise

Visitationen
visitation@varde.dk
Tlf. 79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.202

Pris

Der betales for kost og vask under opholdet.

Se gældende takster her:
https://www.vardekommune.dk/takster

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Opholdet finder sted på et af kommunens plejecentre.
Ved regelmæssig aflastning tilbydes aflastningen på samme plejecenter.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hvis du passes i eget hjem af et familiemedlem, og som har behov for aflastning, kan du komme på aflastningsophold. Opholdet kan enten være enkeltstående eller tilbagevendende, så du eksempelvis er på aflastning samme sted et døgn hver 14. dag

 • Du skal medbringe tøj og sko, toiletartiker, medicin og dine vanlige hjælpemidler

 • Du betaler for kost og vask under opholdet

 • Alle ophold foregår på et af Varde Kommunes plejecentre i møblerede et-værelses lejligheder med eget badeværelse

 • Du skal selv sørge for transport