Døgnrehabiliteringsophold

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Have oplevet et fald i funktionsniveau, der betyder at borgeren har behov for hjælp i hjemmet
  • Have et rehabiliteringspotentiale
  • Være motiveret for en målrettet indsats for helt eller delvist at genvinde funktionsevnen

Koncept

Målet med et døgnrehabiliteringsophold er, at borgeren gennem intensiv træning og støtte fra afdelingens personale, som består af et team af terapeuter, sygeplejersker og SOSU-personale, bliver i stand til selv at klare flere ting i hverdagen. I samarbejde med personalet og evt. pårørende definerer borgeren, hvad der er vigtigt for dig at kunne fremover, og sætter mål med opholdet ud fra det.

Tilmelding og visitation

 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Visitationen
 • Kommunen kan henvise

Visitationen:
visitation@varde.dk
Tlf. 79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Der betales for kost og vask under opholdet.

Se gældende takster her:
https://www.vardekommune.dk/takster

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Døgnrehabiliteringsafdelingen
Carolineparken
Carolineparken 1A
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Et døgnrehabiliteringsophold er et intensivt forløb, hvor formålet er at du skal blive i stand til at klare flere ting i din hverdag, hjemme hos dig selv

 • Du bor på døgnrehabiliteringsafdelingen, hvor du har din egen bolig med eget badeværelse

 • I samarbejde med personalet sætter du mål for hvad der er vigtigt for dig at kunne for dig

 • På afdelingen er der ansat terapeuter, sygeplejersker og SOSU-personale, som hver dag træner med dig og støtter dig i at nå dine mål

 • Det er vigtigt at du er motiveret for den daglige træning

 • Du skal medbringe tøj og sko du kan bevæge dig i, toiletartiker, medicin og hjælpemidler

 • Du betaler for kost og vask under opholdet