Genoptræning efter sygdom efter sygehusindlæggelse

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Benytter sig af frit valgs ordningen (sundhedsloven § 140 stk. 2)
  • Borgere som har fået udfærdiget en genoptræningsplan

Koncept

Genoptræning af følger efter medicinske eller kirurgiske indgreb, muskuloskeletalelidelser, hjerte- og lungelidelser, kræftsygdomme, eller andre sygdomme som kræver genoptræning efter en sygehusindlæggelse eller besøg på ambulatorium. Indsatsen tager udgangspunkt i at genoptræne borgerens funktioner på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau, indtil borgeren helt eller delvist genvinder tidligere funktionsevne. Tilbuddet kræver en genoptræningsplan fra sygehus eller ambulatorium.

Tilmelding og visitation

Kræver henvisning fra sygehus:
Borger bliver kontaktet af Center for Træning og Rehabilitering,
efter de har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 22.03.2023

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.


Sted

Varetages af Center for Træning og Rehabilitering på adresser i kommunen eller i borgers hjem, hvor træning på centrene ikke er mulig.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Individuel fysio– og/eller ergoterapeutisk forundersøgelse

 • Målsætning for genoptræningsindsatsen, bestemmes i et samarbejde mellem dig og terapeuten

 • Træningen foregår med et individuelt træningsprogram på hold med ca. 3 – 8 deltagere. Hvis din funktionsevne fysisk eller mentalt er nedsat i en grad, så holdtræning ikke er en mulighed, tilbydes undtagelsesvis individuel træning på træningscentret eller eventuelt i dit hjem

 • Tidsafgrænset indsats der foregår 2-4 gange i ugen, afhængigt af om der både er en ergo- og fysioterapeut tilknyttet

 • Afsluttende samtale/undersøgelse, med henblik på tilrettelæggelse af dit videre træningsforløb på egen hånd eller ved, at vi hjælper dig med at finde et privat træningstilbud i kommunen

 • Tilbuddet kan indeholde vejledning og støtte til pårørende og andet sundhedsfagligt personale i forløbet, når det er relevant

 • Formålet er at genoptræningen skal hjælpe dig med at komme tilbage til dagligdagen igen, at du genvinder tidligere funktionsevne eller opnår den bedst mulige funktion igen efter din indlæggelse på sygehuset. Genoptræningen kan fx indeholde genoptræning af gangfunktion og balance, funktioner i hjemmet som fx at lave mad eller købe ind, men genoptræningen kan også rette sig mod følelsesmæssige eller sociale udfordringer i din hverdag