Hjemmehjælp (pleje, rengøring og madservice)

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Har fysiske eller psykiske funktionsbegrænsninger der giver behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp
  • I vurderingen af om du er berettiget til hjemmehjælp vil man se på den samlede husstands ressourcer

Koncept

Hjælpen er ikke bestemt af alder eller diagnose, men efter behov. Tildeling af hjælp fokuserer på borgerens egne ressourcer.

Som udgangspunkt skal borgeren deltage i et rehabiliteringsforløb, hvor det afklares, hvad vedkommende selv kan klare, og hvad patienten eventuelt skal genoptrænes til, for at kunne klare det igen.

Tilmelding og visitation

 • Læge kan sende korrespondance
 • Borger kan henvende sig til Visitationen
 • Kommunen kan henvise

Visitationen:
visitation@varde.dk
Tlf. 79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Der er egenbetaling for madservice,
se gældende takster her: https://www.vardekommune.dk/takster

Transport

Ikke relevant.


Sted

Indsatsen finder sted i eget hjem.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hvis du bevilges hjælp til rengøring, tøjvask eller indkøb, kan du forvente hjælp i hjemmet hver anden uge

 • Hjælp til indkøb ydes som hjælp til varebestilling

 • Der er egenbetaling for madservice, der leveres som kølemad en gang/uge

 • I vurderingen af om du er berettiget til hjemmehjælp vil man se på den samlede husstands ressourcer