Midlertidigt ophold

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Have et behov for hjælp og støtte der ikke kan dækkes i eget hjem

Koncept

Hvis borgerens behov for hjælp og støtte ikke kan dækkes i eget hjem, kan der bevilges et midlertidigt ophold. Det kan være indtil tilstanden har bedret sig, eller indtil der er anvist en permanent plejebolig.

Tilmelding og visitation

 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Visitationen
 • Kommunen kan henvise

Visitationen:
visitation@varde.dk
Tlf. 79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Der betales for kost og vask under opholdet.

Se gældende takster her:
https://www.vardekommune.dk/takster

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Opholdet finder sted på et af kommunens plejecentre.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hvis dit behov for hjælp og støtte ikke kan dækkes i dit eget hjem, kan du komme på midlertidigt ophold. Det kan være indtil din tilstand har bedret sig, eller indtil du har fået anvist en permanent plejebolig

 • Du skal medbringe tøj og sko, toiletartiker, medicin og dine vanlige hjælpemidler

 • Du betaler for kost og vask under opholdet

 • Alle ophold foregår på et af Varde Kommunes plejecentre i møblerede et-værelses lejligheder med eget badeværelse

 • Du skal selv sørge for transport

 • Et midlertidigt ophold kan ikke erstatte et indlæggelsesforløb