Rehabiliteringsforløb i eget hjem

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Behov for eller øget behov for personlig pleje eller praktisk hjælp
  • Have rehabiliteringspotentiale

Koncept

Som udgangspunkt skal alle, der søger om personlig pleje eller praktisk hjælp igennem et rehabiliteringsforløb. For borgere, som allerede modtager hjælp, kan et rehabiliteringsforløb blive aktuelt, hvis deres funktionsniveau ændrer sig fx efter et sygdomsforløb.

Forløbet tager udgangspunkt i borgerens motivation, og der er fokus på hjælp til selvhjælp i et forløb hvor borgerens ønsker og behov er omdrejningspunkt for forløbet. Forløbet består af hjælp fra hjemmeplejen med støtte fra en terapeut og kan fx indeholde hjælpemidler, træning, boligændring, rådgivning og vejledning.

Tilmelding og visitation

 • Læge skal sende korrespondance
 • Patient kan henvende sig til Visitationen
 • Kommunen kan henvise

Visitationen:
visitation@varde.dk
Tlf. 79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Forløbet foregår i eget hjem.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Når du søger om hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver, eller hvis din helbredstilstand ændrer sig, vil en visitator fra Varde Kommune vurdere, om du kan få gavn af et rehabiliteringsforløb.

 • Formålet med forløbet er, at du igen bliver selvhjulpen i at klare de opgaver, du har fået svært ved.

 • Forløbet foregår i din hjem, hvor hjemmeplejen støtter dig i at træne opgaverne. Under forløbet modtager du og hjemmeplejen rådgivning fra en terapeut.

 • Forløbet varer typisk 3 måneder, og afsluttes selvfølgelig tidligere hvis du er blevet selvhjulpen.

 • Afprøvning af hjælpemidler, træning, boligændring, rådgivning og vejledning kan være en del af forløbet.