Terapeutfaglig udredning

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Har behov for en terapeutfaglig udredning
  • Har væsentligt nedsat funktionsevne

Koncept

En grundig terapeutisk udredning af funktionsniveau, ressourcer, og evt. træningspotentiale, der kan danne grund for visitationens vurdering af borgerens behov for andre indsatser. Udredningen kan enten være på krops- eller aktivitets- og deltagelsesniveau. Indsatsen er borgerinvolverende og der er fokus på mobilisering af borgerens egne ressourcer. Indsatsen foregår i udgangspunktet i borgerens nærmiljø, da det vurderes at være en vigtig parameter i udredningen. Tilbuddet kræver visitation.

Tilmelding og visitation

Læge kan sende korrespondance.
Sundhedspersonale i Varde Kommune kan henvende sig.
Borgeren eller pårørende kan henvende sig.

Ældre- og Sundhed – Myndighed
Åbningstider: Mandag – fredag: 08:10 – 12:00
Vagttelefon: 12:00 – Lukketid
Telefon: 79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 22.03.2023

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

I borgers eget hjem eller nærmiljø.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Undersøgelse og samtale om hvorledes du klarer de daglige gøremål

 • Tidsbegrænset indsats med tre besøg af terapeut i dit hjem

 • Indsatsen har fokus på at mobilisere dine ressourcer

 • Indsatsen kan også indeholde vejledning til løsningsmuligheder til pårørende og andet sundhedsfagligt personale i Varde Kommune

 • Formålet er at du i fællesskab med terapeuten skal finde ud af, om du skal have træning eller om du kan klare dig ved hjælp af lidt vejledning omkring de udfordringer du har og eventuelt hvilke løsningsmuligheder der kan gøre dig mere selvhjulpen i hverdagen