Vederlagsfri fysioterapi i Center for Træning og Rehabilitering

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Voksne og børn med progressive sygdomme
  • Borgere der bor eller har ophold på et af kommunens plejecentre

Koncept

Borgeren skal have en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, med problemer i kroppens funktioner eller kroppens strukturer, som en væsentlig afvigelse eller mangel fra normal funktion. Tilstanden skal være varig og borgeren skal have en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom. Diagnosen skal være stillet af en sygehusafdeling eller en speciallæge i neurologi eller andet relevant speciale.

Tilbuddet kræver henvisning, som gælder for et år ad gangen.

Tilmelding og visitation

 • Henvisning fra speciallæge
 • Henvisning fra alment praktiserende læge
 • Ældre- og Sundhed – Myndighed

Åbningstider: Mandag – fredag: 08:10 – 12:00
Vagttelefon: 12:00 – Lukketid
Telefon: 79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 23.5.2023

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Varetages af Center for Træning og Rehabilitering på forskellige adresser i kommunen eller i borgers hjem, hvis træning på centrene efter faglig vurdering ikke er mulig.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Individuel fysioterapeutisk forundersøgelse

 • Træningen på hold med ca. 3 – 8 deltagere. Hvis din funktionsevne fysisk eller mentalt er nedsat i en grad, så holdtræning ikke er en mulighed, tilbydes undtagelsesvis individuel træning på træningscentret eller eventuelt i dit hjem

 • Indsats der foregår 1-2 gange i ugen. Undtagelsesredegørelsen er afskaffet, dog skal der ny henvisning fra lægen hver 12 måned

 • Opfølgningen på indsatsen en gang årligt, sker i samarbejde mellem dig, din læge og fysioterapeut