Visitation til ældrebolig

Kriterier

  • Nuværende bolig i det daglige giver borger lette til middelsvære problemer med at klare sig selv
  • Den nødvendige hjælp kan ikke gives i den nuværende bolig
  • Borger er angst eller utryg på grund af nuværende boligs beliggenhed
  • Borger kan ved et boligskifte benytte faciliteter i nærmiljøet
  • Det kan forventes at borgers evne til at klare sig selv vil forbedre ved et boligskifte
  • Borger har væsentlig nedsat funktionsniveau
  • Borger har et særligt behov for at bo i en ældre- eller handicapvenlig bolig
  • Et eller flere kriterier skal være opfyldt

Koncept

Ansøgning om visitation til ældrebolig. Ansøgning indsendes til Kørselskontoret.

Der skal foretages en vurdering af, om borger har et særligt behov for at skulle bo i en ældrebolig.

Ved ledigblevne boliger foretages en vurdering af, hvilken ansøger, der har det største behov for en ledig bolig her og nu.

Tilmelding og visitation

Borger eller pårørende kontakter kørselskontoret på 79 94 70 10.
Der foretages en førstehåndsvurdering i telefonen samt vejledning til borger.

Borger udfylder ansøgning om visitation til ældrebolig.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde kommune samt tilflytter fra anden kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Nuværende bolig i det daglige giver borger lette til middelsvære problemer med at klare sig selv.

 • Den nødvendige hjælp kan ikke gives i den nuværende bolig.

 • Borger er angst eller utryg på grund af nuværende boligs beliggenhed.

 • Borger kan ved et boligskifte benytte faciliteter i nærmiljøet.

 • Det kan forventes at borgers evne til at klare sig selv vil forbedre ved et boligskifte.

 • Borger har væsentlig nedsat funktionsniveau.