Forbyggende samtale om rusmidler

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Fyldt 18 år
  • Overforbrug af rusmidler – ikke misbrug
  • Motiveret for vaneændring

Koncept

En afklarende samtale afdækker borgers viden, ressourcer, handlekompetencer, motivation og behov for videre forløb.

Den forebyggende samtale med en forebyggelseskonsulent indenfor rusmiddelområdet, hjælper borger med afklaring og motivation.

Borger kan være anonym.

Tilmelding og visitation

 • Lægen kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Kommunen kan henvise
 • Borger kan henvende sig
 • Pårørende kan henvende sig

Henvisning foregår ved en dynamiske kommunehenvisning på lokationsnummer 5790001988111

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32
6800 Varde
Telefon 79 94 60 60

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32
6800 Varde.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du kan selv henvende dig til Center for Sundhedsfremme, forebyggelseskonsulent Glenn Olesen på tlf. 41 19 04 48

 • Du har mulighed for at være anonym

 • Forebyggelseskonsulenten hjælper med afklaring og motivation

 • Der kan tilbydes flere samtaler

 • Pårørende kan deltage