Depression

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Fyldt 18 år
  • Har let til moderat depression
  • Er motiveret for mestring af depression

Koncept

En afklarende samtale afdækker borgers viden, ressourcer, handlekompetencer, motivation og behov for videre forløb. Et forløb planlægges i samarbejde med borger.

Forløb kan både foregå individuelt og i gruppe med andre og kan f.eks. indeholde:

 • Sygdomsmestring
 • Rygestop
 • Fysisk træning
 • Ernæringsindsats
 • Psykoedukation
 • Forebyggende samtale om alkohol

Vi indtænker altid mulighed for brobygning til lokale tilbud.

Tilmelding og visitation

 • Lægen kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Kommunen kan henvise

Henvisning foregår ved en dynamiske kommunehenvisning på lokationsnummer 5790001988111

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme
Ringkøbingvej 32
6800 Varde
Telefon 79 94 60 60

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 26.04.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du henvises til et forløb på hos Center for Sundhedsfremme

 • Du bliver indkaldt til en afklarende samtale, hvor du taler med en fagperson om din situation, ressourcer, motivation og behov for et videre forløb

 • Et forløb kan sammensættes af forskellige indsatser, som giver dig redskaber til at håndtere din hverdag med let til moderat depression

 • Et forløb kan foregå på hold, individuelt ved fysisk fremmøde, pr. telefon eller online

 • Lægen sender en henvisning til Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme

 • Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme kontakter dig via telefon eller digital post

 • Har du spørgsmål, så kontakt Center for Sundhedsfremme på tlf. 79 94 60 60 eller se mere på www.vardekommune.dk/sundhedsfremme