Hjælpemidler til arbejdspladsen

Kriterier

    • Bo i Varde Kommune
    • I arbejde, løntilskud, fleksjob eller ledig

Koncept

Jobcentret kan bevilge hjælpemidler, hvis det er nødvendigt for, at en borger kan arbejde eller gennemføre forløb i jobcentret.

Hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og tilpasninger af arbejdspladsen såsom pc-udstyr til blinde og svagtseende, audioudstyr til hørehæmmede, ergonomisk kontorstol og installation af trappelift.

Hjælpemidlet skal anses for at være mere end det, arbejdsgiver forventes at sørge for.

Tilmelding og visitation

  • Patient skal selv henvende sig

Jobcenter Varde
Frisvadvej 35
6800 Varde
Tlf. 79946300

Ergoterapeut Anne Puggaard Jørgensen
tlf. 7994 6356/30855867

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 06.04.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Sted

På arbejdspladsen.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Jobcentret kan i særlige tilfælde bevilge dig hjælpemidler til brug på arbejdspladsen, hvis det betyder, at du kan få et arbejde eller fastholdes i et arbejde

  • Hjælpemidlerne kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen

  • Hvis du allerede har en sag i Jobcentret, skal du kontakte den afdeling du er tilknyttet

  • Hvis du ikke har en sag, skal du kontakte Jobcenteret