Jobcenter

Kriterier

    • Bo i Varde Kommune
    • Være over 18 år

Koncept

Kerneopgaven i Jobcenter Varde er at hjælpe mennesker bedst muligt – uanset alder og funktionsniveau – til selvforsørgelse ud fra værdien om, at netop det, giver livskvalitet.

I helt særlige tilfælde kan dette ikke lade sig gøre, og så er opgaven, så vidt muligt, at sikre det enkelte menneske et økonomisk fundament.

Tilmelding og visitation

Borger kan henvende sig.

Jobcenter Varde
Frisvadvej 35
6800 Varde
Telefon: 79 94 68 00

Åbningstider:
Mandag-onsdag – 9.00-15.00
Torsdag – 9.00-16.45
Fredag – lukket

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021

Pris

Tilbuddet er uden brugerbetaling til borgere i Varde Kommune, der er tilknyttet jobcenteret.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering


Sted

Dette vil afhænge af indsatstype.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • I Jobcenter Varde bliver tilbud og aktiviteter sammensat individuelt til den enkelte borger

  • Det er i samarbejde med borgerens tilknyttede job- og uddannelseskonsulent det vurderes hvilke tilbud der er mulige at få bevilget

  • Tilbuddene kan fx være: Virksomhedspraktik, råd og vejledning, fysisk træning, mentor, opkvalificering osv.