Personlig assistance på arbejdspladsen

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • I arbejde, fleksjob, virksomhedspraktik eller løntilskud
  • Varig funktionsnedsættelse

Kriterier

Personlig assistance tilbydes ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende med en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Den personlige assistent støtter borgeren i de arbejdsfunktioner, som vedkommende ikke selv kan udføre på grund af sit handicap.

Borgeren kan også få bevilget personlig assistance til efter- og videreuddannelse,
men kun hvis borgeren ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte.

Tegnsprogstolkning kan også bevilges via denne ordning.

Tilmelding og visitation

Patient skal selv henvende sig.

Jobcenter Varde
Frisvadvej 35
6800 Varde
Tlf. 79946300

Ergoterapeut Anne Puggaard Jørgensen
tlf. 79946356/30855867

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 06.04.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Sted

Arbejdspladsen.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du kan få personlig assistance til de arbejdsfunktioner, som du på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan udføre.

 • Assistancen kan bestå af praktisk bistand, tolkning eller personlig støtte.

 • Den personlige assistent kan være en person, der er ansat eller skal ansættes i virksomheden, eller det kan være virksomhedens indehaver.

 • Jobcentret fastsætter timeantallet efter en drøftelse med dig og arbejdsgiveren. Der kan som hovedregel højest bevilges 20 timers støtte om ugen.

 • Den personlige assistent kan være en person, der er ansat eller skal ansættes i virksomheden, eller det kan være virksomhedens indehaver.

 • Jobcentret fastsætter timeantallet efter en drøftelse med dig og arbejdsgiveren. Der kan som hovedregel højest bevilges 20 timers støtte om ugen.