Bevægeapparat

Indsatser relateret til faldende funktionsniveau grundet problemstillinger, der er relateret til knogler, led, sener og muskler.