Vedligeholdende træning

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Borgeren skal være motiveret for træning og medvirke aktivt
  • Har væsentlig nedsat funktionsevne

Koncept

Vedligeholdende træning efter serviceloven § 86,2 skal opretholde eller forbedre tidligere funktionsniveau og understøtte at borgeren i væsentlig grad forhaler eller forebygger tab af funktionsevne i forhold til hverdagens gøremål. Indsatsen er for de borgere som har behov for at træningen finder sted under terapeutfaglig vejledning. Tilbuddet kræver visitation.

Tilmelding og visitation

Læge kan sende korrespondance.
Borgeren kan henvende sig.

Ældre- og Sundhed – Myndighed
Åbningstider: Mandag – fredag: 08:10 – 12:00
Vagttelefon: 12:00 – Lukketid
Telefon: 79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 08.04.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

På et af kommunens træningscentre.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Individuel terapeutisk forundersøgelse

 • I fastsætter i fællesskab træningsmål ud fra hvad du gerne vil opnå i forløbet og ud fra dine behov

 • Træningen foregår med et individuelt træningsprogram på hold med ca. 3 – 8 deltagere

 • Træningen foregår i en tidsbegrænset periode, 1-2 gange i ugen

 • Afsluttende samtale/undersøgelse ved terapeut, med henblik på tilrettelæggelse af videre træningsforløb på egen hånd eller ved, at hjælpe dig videre i private træningstilbud i kommunen

 • Tilbuddet kan indeholde vejledning og støtte til pårørende og andet sundhedsfagligt personale undervejs i forløbet, når det er relevant

 • Formålet er at fastholde hvad du tidligere kunne af praktiske og personlige gøremål og forebygge tab af disse funktioner