Åben familierådgivning

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Forældre med børn under 18 år
  • Familier med bekymringer for barnets trivsel og/eller opdragelse

Koncept

Børn, unge og for­ældre kan henvende sig for råd og vejledning og korte samtaleforløb.

Tilbuddet er rettet mod forældre, hvor det på forhånd vurderes,
at et af­grænset samtaleforløb er tilstrækkeligt til at hjælpe familien videre – hjælp til selvhjælp.

Der er mulighed for at være anonym.

Samtalerne kan foregå både som personlige samtaler eller telefoniske samtaler.

Man henvender sig telefonisk til Åben Familierådgivning.

Indhold

Der kan ydes rådgivning om problemstillinger, der har betydning for børns trivsel, f.eks.:

 • Opdragelsesmetoder
 • Hvem bestemmer hvad i en familie?
 • Hvordan løser man konflikter i en familie?
 • Hvordan forstår man hinanden?
 • Hvordan taler man sammen?
 • Hvordan håndterer man forældreansvar?
 • Hvordan håndterer man teenager-problemstillinger?
 • At være en sammenbragt familie
 • Skilsmisse og/eller samværsproblematikker

Tilmelding og visitation

Familien kan henvende sig.

Kontakt Modtagerfunktionen v. Børn og Familie, Myndighed via tlf. 7994 7828
eller via fremmøde på Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 26.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke dækning af transportudgifter.


Sted

Samtaler afholdes på Borgercenter Varde ved Børn og Familie,
Frisvadvej 35, 6800 Varde eller efter aftale i familiens hjem.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • I kan som forældre eller kommende forældre få familieorienteret rådgivning

 • Rådgivningen kan både gives til hele familien og til enkelte medlemmer af familien

 • Rådgivningen kan gives uden, der er iværksat andre former for støtte

 • Rådgivningen og støtten kan gives i hjemmet og kan også bestå i, at I bliver henvist til andre afdelinger i kommunen eller andre relevante myndigheder, som kan give den relevante rådgivning og vejledning

 • Rådgivningen kan være anonym