Børn med vægtproblemer

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Under 18 år
  • Barn med vægtproblemer
  • Motiveret for vaneændring

Koncept

En afklarende samtale med forældre afdækker familiens viden, ressourcer, handlekompetencer, motivation og behov for videre forløb. Et forløb planlægges i samarbejde med familien med fokus på at fremme sundhed og bevægelse.

Et forløb kan f.eks. indeholde:

 • Samtaler med forældre
 • ”Rend og Hop”, et træningstilbud med fokus på sundhedsfremme, bevægelsesglæde og trivsel for børn mellem 9 og 14 år.

Tilmelding og visitation

 • Lægen kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Kommunen kan henvise

Henvisning foregår ved en dynamiske kommunehenvisning på lokationsnummer 5790001988111

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme
Ringkøbingvej 32
6800 Varde

Telefon 79 94 60 60

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2022

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Barnet henvises til Center for Sundhedsfremme

 • Familien bliver indkaldt til en afklarende samtale, hvor familien taler med en fagperson om familiens situation, ressourcer, motivation og behov for et videre forløb

 • Gennem samarbejde og vejledning støtter Center for Sundhedsfremme familien i ønsket om en ændring i vaner

 • Et forløb kan foregå på hold, individuelt ved fysisk fremmøde, pr. telefon eller online

 • Lægen sender en henvisning til Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme

 • Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme kontakter familien via telefon

 • Har du spørgsmål, så kontakt Center for Sundhedsfremme på tlf. 79 94 60 60 eller se mere på www.vardekommune.dk/sundhedsfremme