FamilieFOKUS

Kriterier

  • Familie som har et barn (0-18 år) med en livstruende eller livsbegrænsende sygdom

Koncept

FamilieFOKUS er en del af Sundhedsstyrelsens palliative indsats for børn og unge i Danmark.

Det er en tværfaglig indsats der kan støtte familien i deres mestring og trivsel i situationen.

Det kan dreje sig om børn og unge med livstruende sygdomme som organsygdomme, neurologiske lidelser, cancer, sjældne diagnoser med fremadskridende tab af færdigheder.

Læs mere om FamilieFOKUS på: www.familiefokus.dk

Tilmelding og visitation

Læge kan henvende sig.
Patient kan henvende sig.

Kontakt koordinator Hilde Skrudland på
tlf. 40 40 93 73 eller send en mail til

familie-fokus@rm.dk

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Som familie kan I få hjælp til at:

  • Støtte jeres trivsel
  • Styrke kommunikation og relationer i jeres familien
  • Blive bevidst om jeres ressourcer
  • Håndtere sorg og krisereaktioner
  • Håndtere hverdagen, både praktisk og følelsesmæssigt
  • Navigere i og skabe et godt samarbejde med det offentlige system og professionelle omkring jeres barn
  • Skabe rum til at tale om det, der er svært
 • Et FamilieFOKUS forløb tilrettelægges sammen med jer

 • Et forløb kan bestå af:

  • Et lindrende ophold, hvor I som familie er afsted i fire dage i en feriebolig med et hold fagpersoner
  • Et hjemmeforløb på ca. 3. mdr., i jeres eget hjem, der tilpasses jeres behov