Sundhedspleje for skolebørn med særligt behov

Kriterier

  • Skolebørn på skoler i Varde Kommune
  • Skolebørn i 0.- 9. klasse med særlige behov

Koncept

Skolebørn med særlige behov kan få en ekstra indsats som opfølgning på sundhed,
trivsel og helbred. Indsatsen gives efter en konkret sundhedsplejefaglig vurdering.

Indsatsen erstatter ikke en eventuel underretning til kommunen.

Tilmelding og visitation

Forældre kan henvende sig.

Kontakt:

 • Sundhedsplejersken på barnets skole eller
 • Sundhedsplejen på 23 31 29 31 i alle hverdage kl. 8.00 – 9.00.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Sundhedsplejerskens lokale på skolen.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Sundhedsplejen kan tilbyde en ekstra hjælp til dit barns sundhed, trivsel eller helbred

 • I tilbydes samtaler i sundhedsplejerskens lokale på skolen

 • Har der været udfordringer med barnets sundhed, trivsel eller helbred i de første leveår, er det vigtigt, at lægen får tilladelse til at videregive relevante oplysninger til Sundhedsplejen. Dermed kan sundhedsplejersken følge op og arbejde videre med en forebyggende indsats

 • I samarbejde med jer kan andre relevante fagpersoner fra inddrages

 • Sundhedsplejen kan træffes alle hverdage kl. 8.00 – 9.00 på 23 31 29 31