Underretning om børn og unge

Ved mistanke om mistrivsel og overgreb på børn og unge

Hvis du har kendskab til eller mistanke om, at et barn eller en ung ikke trives, har du pligt til at underrette Varde Kommune.

Kriterier

  • Børn og unge under 18 år

Koncept

Lægen har skærpet underretningspligt efter Serviceloven, og skal altid underrette kommunen ved mistanke om:

  • Ulovligt skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten
  • Behov for særlig støtte
  • Gravide med misbrugsproblemer
  • Omsorgssvigt og manglende forældreevne
  • Vold og overgreb
  • Seksuelle overgreb
  • Omskæring

Underretning her og nu mandag til onsdag kl. 8.30-15.30, torsdage kl. 8.30-17 samt fredag 8.30-13

Ved mistanke om vold, seksuelle overgreb og groft omsorgssvigt skal lægen handle med det samme ved at kontakte Børn og Families Modtageteam. Kommunen afgør, hvordan forældrene skal inddrages.

Kontakte Børn og Families Modtageteam tlf. 79 94 78 28

Underretning her og nu uden for åbningstid

Ved en akut situation uden for vores åbningstid, skal du ringe 114. Politiet kontakter herefter den sociale bagvagt, hvis de vurderer, det er nødvendigt

Ring 114

Ikke akut underretning – selvbetjening

Du kan sende en underretning ved at udfylde en digital blanket via Borger.dk, hvor du logger på med dit NemID.