Vederlagsfri fysioterapi for børn og unge

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Børn og unge op til 18 år
  • Medfødte eller arvelige sygdomme/tilstande eller
  • Erhvervede sygdomme eller
  • Fysiske handicap som følge af ulykke eller
  • Funktionsnedsættelse som følge af betændelseslignende tilstande

Koncept

Målet med indsatsen er at vedligeholde (eller bedre) barnets fysiske funktion.

Indsatsen ydes efter fastlagt plan. Der tilbydes fysioterapi i træningssal eller i hjemmet, afhængig af, hvor det er bedst foreneligt med behovene. Der sker en årlig revurdering af fortsat behov for Vederlagsfri fysioterapi.

Tilmelding og visitation

Læge kan henvise.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021

Pris

Tilbuddet er uden brugerbetaling.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

I kommunens træningssale eller i særlige tilfælde i barnets hjem.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Kommunen tilbyder børn der er diagnosticerede inden for de relevante handicapområder vederlagsfri Fysioterapi.

 • Tilbuddet varetages af kommunens børnefysioterapeuter.

 • Tilbuddet foregår i kommunens træningssale eller i særlige tilfælde i barnets hjem.

 • Tilbuddet strækker sig over et år, hvorefter det skal revurderes om det skal fortsætte.

 • Fysioterapeuten fører journal over vurderinger og udført behandling.