Uvisiterede tilbud

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Hjemmeboende med mistanke om en demenssygdom eller med en demenssygdom
  • Borgere, der er under udredning for demens
  • Pårørende til en patient med demens

Koncept

I Varde Kommune er der flere uvisiterede demenstilbud:

 • Kompasklubben for yngre borgere med en demensdiagnose
 • Mandagsklubben – til dig, som har fået en demenssygdom og ikke har brug for at komme i daghjem
 • Demenskørsel – Befordring er mulig til og med 1.oktober 2021 – egenbetaling 2 kr. pr. km. hele landet
 • Pårørendevejledning
 • Lær at tackle hverdagen som pårørende
 • Pårørendegrupper
 • Økonomisk og juridisk rådgivning for både demente og deres pårørende
 • Demens tæt inde på livet – et kursusforløb for pårørende
 • Uforpligtende snak med en demenskonsulent – kontakt på tlf. 79 94 60 60
 • Kontakt lokale foreninger i din kommune: Alzheimerforeningen, ÆldreSagen og Aflastningstjenesten
 • Demensvenner (Alzheimerforeningen) find Demensven Match – app
 • Bibliotekets ”Glemmer du?” har fokus på at målrette og udvikle særlige bibliotekets tilbud til demente borgere; herunder aktivitetskufferter, arrangementer og fælles læsning

Tilmelding og visitation

Borger kan henvende sig.
Læge kan henvende sig.

Center for Sundhedsfremme som viderestiller til en demenskonsulent.
Telefonnummer til afdelingen: 79946060

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.


Sted

Center for Sundhedsfremme
Ringkøbing 32
6800 Varde

Kompasklubben
Laboratorievej 6
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du kan som borger med en demensdiagnose eller som pårørende deltage i alle de forskellige demenstilbud i kommunen.

 • Til alle tilbud gælder det, at du skal visiteres af en demenskonsulent. Det vil sige at du ikke skal igennem kommunes Visitation, men kontakte en demenskonsulent fra Center for Sundhedsfremme for tilmelding.