Vejledning, aktivitet og støtte

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Borger, der er under udredning for demens
  • Borger med en demenssygdom
  • Pårørende

Koncept

 • Råd og vejledning ved demenskonsulent
 • Aktivitetstilbud
 • Tilbud til pårørende

Tilmelding og visitation

 • Lægen kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Kommunen kan henvise
 • Borger kan selv henvende sig
 • Pårørende kan selv henvende sig

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme, Demenshus Varde

Laboratorievej 6
68000 Varde

Telefon 79 94 60 60

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 4.6.2023

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.


Sted

I borgers eget hjem eller hvor tilbuddet hører til.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Et forløb kan sammensættes af forskellige indsatser, som giver dig og din pårørende redskaber til at håndtere en hverdag med en demenssygdom

 • Et forløb kan foregå på hold, individuelt ved fysisk fremmøde eller pr. telefon

 • Har du spørgsmål, så kontakt Center for Sundhedsfremme på tlf. 79 94 60 60 eller se mere på www.vardekommune.dk/sundhedsfremme