Visiterede tilbud

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Diagnosticeret med demens
  • Mistanke om demens
  • Pårørende til en patient med demens

Koncept

Du kan søge om at blive visiteres til:

 • Hjemmehjælp
 • Madservice
 • Daghjem
 • Midlertidigt ophold på plejecenter
 • Sygepleje
 • Borgerstyret personlig assistance
 • Kørsel til læge og speciallæge
 • Hjælpemidler og boligindretning
 • Genoptræning
 • Pasning af børn og voksne med handicap eller alvorlig sygdom

Tilmelding og visitation

Borger kan henvende sig.
Læge kan henvende sig.

Visitationen:
Telefonnummer:  79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hvis du er ramt af en demenssygdom og ikke længere kan klare hverdagen selv, er der mulighed for at få hjælp i eget hjem.

 • Hjælpen kan gives som fx hjemmehjælp, madservice, ved etablering af hjælperordning eller i form af aflastning.

 • Tildelingen af hjælp tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det er Visitationen i Varde Kommune, der vurderer dit behov, og tildeler den nødvendige hjælp.