Frivillighuset

Kriterier

  • Alle er velkomne

Koncept

Frivillighuset er den fælles platform for alle sociale og sundhedsmæssige foreninger i Varde Kommune.

Frivillighuset kan hjælpe med at finde en relevant forening, hjælpetilbud eller selvhjælpsgruppe.

Frivillighuset er for alle; børn, unge, familier, ældre samt etniske minoriteter. Tilbuddet kan være rettet mod problemer som:

 • Ensomhed
 • Sygdom eller handicap
 • Psykiske lidelser
 • Sårbarhed
 • Afhængighed
 • Misbrug

Alle henvendelse behandles anonymt og fordomsfrit.

Læs mere her https://www.frivillighuset-varde.dk/

Under Frivillighusets hjemmeside findes også Den Sociale Guide, der henviser til kommunens mange frivillige sociale foreninger.

Tilmelding og visitation

Patienten kan selv henvende sig.

Tlf. 75212185

Mail cdm@frivillighuset-varde.dk eller mab@frivillighuset-varde.dk

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021.

Pris

Vil fremgå af de enkelte tilbud og aktiviteter.

Hjælp og støtte fra Frivillighuset er altid gratis.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Aktiviteterne i regi af de sociale og sundhedsmæssige foreninger foregår forskellige steder i Varde Kommune.

Aktiviteter i regi af Frivillighuset gennemføres altid i husets lokaler.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du kan få gratis hjælp og rådgivning i Frivillighuset

 • Du kan få kontakt til et frivilligt tilbud, en selvhjælpsgruppe eller forening, som rummer dine interesser

 • Du kan også få en individuel samtale