Familier, der ønsker vejledning til mad, krop og bevægelse

Kriterier

 • Bo i Varde Kommune
 • Familier med børn under 18 år
 • Familier, der ønsker vejledning til mad, krop og bevægelse
 • Familien er motiveret for vaneændring

Koncept

En afklarende samtale afdækker familiens viden, ressourcer, handlekompetencer, motivation og behov for videre forløb. Et forløb planlægges i samarbejde med familien med fokus på at fremme sundhed og bevægelse.

Et forløb kan f.eks. indeholde:

 • Samtaler med forældre
 • Et forløb kan foregå på hold, individuelt ved fysisk fremmøde, pr. telefon eller online.

Gennem samarbejde og vejledning støtter Center for Sundhedsfremme familien i ønsket om en ændring i vaner.

Vi indtænker altid mulighed for brobygning til lokale tilbud.

Tilmelding og visitation

 • Lægen kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Kommunen kan henvise

 

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 2.11.24

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32
6800 Varde

Telefon 79 94 60 60

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Barnet henvises til Center for Sundhedsfremme
  Forældre bliver indkaldt til en afklarende samtale, hvor forældre taler med en fagperson om familiens situation, ressourcer, motivation og behov for et videre forløb

 • Gennem samarbejde og vejledning støtter Center for Sundhedsfremme familien i
  ønsket om en ændring i vaner

 • Et forløb kan foregå på hold, individuelt ved fysisk fremmøde, pr. telefon eller online

 • Lægen sender en henvisning til Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme

 • Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme kontakter familien via telefon

 • Har du spørgsmål, så kontakt Center for Sundhedsfremme på tlf. 79 94 60 60 eller se mere på vardekommune.dk/sundhedsfremme