Særlig indsats for udsatte børn og familier

Kriterier

    • Bo i Varde Kommune
    • Forældre med børn under 18 år
    • Behov for en særlig indsats. Det kan være råd og vejledning eller støtteforanstaltninger i henhold til Serviceloven

Koncept

Der tilbydes støtte til familie samt børn og unge med behov for en særlig indsats.
Det kan være råd og vejledning eller støtteforanstaltninger i henhold til Serviceloven.

Lægen kan opfordre familien til at opsøge råd og vejledning i familiegruppen
eller tilbyde familien, at der tages kontakt under konsultationen med henblik på at få en tid til en samtale.

Tilmelding og visitation

Familien kan henvende sig.

Kontakt til Modtagerfunktionen v. Børn og Familie, Myndighed via tlf. 79947828
eller via fremmøde på Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde.

Lægen kan henvende sig  under konsultationen med henblik på at få en tid til en samtale.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 26.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke dækning af transportudgifter.


Sted

Samtaler afholdes på Borgercenter Varde ved Børn og Familie,
Frisvadvej 35, 6800 Varde eller efter aftale i familiens hjem.

 

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • I kan som forældre eller kommende forældre få familieorienteret rådgivning

  • Rådgivningen kan både gives til hele familien og til enkelte medlemmer af familien

  • Rådgivningen kan gives uden, der er iværksat andre former for støtte

  • Rådgivningen og støtten kan gives i hjemmet og kan også bestå i, at I bliver henvist til andre afdelinger i kommunen eller andre relevante myndigheder, som kan give den relevante rådgivning og vejledning