Sundhedspleje for børn 0-5 år med særlige behov

Kriterier

    • Bopæl i Varde Kommune
    • Børn 0-5 år med særlige behov

Koncept

Familier og børn med særlige behov tilbydes en ekstra indsats udover det almene sundhedsplejetilbud. Indsatsen gives efter konkret sundhedsplejefaglig vurdering.

Indsatsen kan ikke erstatte en eventuel underretning til kommunen, hvis der er grund til at antage, at et barn kan have behov for særlig støtte, som ikke kan tilgodeses i de generelle tilbud.

Tilmelding og visitation

Forældre kan henvende sig.

Kontakt:

  • Sundhedsplejersken på barnets skole eller
  • Sundhedsplejen på 23 31 29 31 i alle hverdage kl. 8.00 – 9.00.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Hjemmebesøg og/eller telefonisk kontakt.
Sundhedsplejerskens konsultation og/eller telefonisk kontakt.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Har jeres barn særlige behov, har I mulighed for få ekstra besøg, støttende samtaler og konsultation af Sundhedsplejen

  • Sundhedsplejersken vurderer sammen med jer, hvad jeres familie har behov for