Flygtninge/Indvandrere

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Flygtninge og indvandrere omfattet af Integrationsloven samt modtagere af et selvforsørgelse- og hjemrejse-/introduktionsprogram

Koncept

Kerneopgaven i Jobcenter Varde er at hjælpe mennesker bedst muligt – uanset alder og funktionsniveau – til selvforsørgelse ud fra værdien om, at netop det, giver livskvalitet.

I helt særlige tilfælde kan dette ikke lade sig gøre, og så er opgaven, så vidt muligt, at sikre det enkelte menneske et økonomisk fundament.

Når borgeren efter asylperioden får ophold i (anvist) kommunen, beder kommunen om samtykke til at indhente helbredsmæssige oplysninger fra asyloperatøren. På baggrund af oplysningerne vurderer kommunen, om der skal indhentes en generel helbredsundersøgelse fra egen læge. Ved undersøgelser hos egen læge, skal lægen selv bestille tolk som en del af honoraraftalen.

Tilmelding og visitation

 • Borger kan henvende sig
 • Læge kan henvende sig

Jobcenter Varde
Frisvadvej 35
6800 Varde
Telefon: 79 94 68 00

Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 9.00-16.45
Fredag 9.00-12.30

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.


Sted

Afhænger af indsatstype.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • I Jobcenter Varde bliver tilbud og aktiviteter sammensat individuelt og udarbejdes i samarbejde mellem dig og Job- og uddannelseskonsulenten

 • Du skal være omfattet af Integrationsloven samt modtagere af et selvforsørgelse- og hjemrejse-/introduktionsprogram

 • Integrationsprogrammet varer 1-5 år og kan bestå af:

  – Danskuddannelse på AOF Varde i dag- eller aftentimer
  – Virksomhedspraktik minimum 15 timer om ugen
  – Løntilskud mellem 25 og 37 timer om ugen
  – Vejledning og opkvalificeringstilbud, der giver kompetencer til at indgå i praktik eller løntilskud
  – Mentor og hjælpemidler undervejs, hvis det er nødvendigt

 • Kommer du ikke i job gennem integrationsprogrammet, vil du modtage samme indsats som andre ledige borgere i kommunen

 • Har du børn tilbydes forebyggende støtte af en familieguide som starter så snart familien ankommer til kommune

 • For mere information se: https://www.vardekommune.dk/flygtninge-og-indvandrere