Omsorgstandpleje

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Borgere over 18 år
  • Kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap
  • Vanskeligt at gå til en almindelig privat praktiserende tandlæge

Koncept

Omsorgstandpleje er en tandplejeordning for borgere over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan gå til en almindelig privat praktiserende tandlæge.

Opgaven i omsorgstandplejen består primært i at forebygge og behandle tænder, så der ikke opstår smerter. Det er også vigtigt, at tyggefunktionen bevares på et tilstrækkeligt niveau.

Læs mere: http://www.tandplejen.vardekommune.dk/tandplejeordninger/omsorgstandpleje.aspx

Tilmelding og visitation

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2021

Pris

Der er egenbetaling i Omsorgstandplejen.

Prisen er dog højst 550 kr. i 2021.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Tandlægen kommer ud i hjemmet til borgeren.
Kun ved helt specielle lejligheder er der brug for, at borgeren kommer ind på en tandklinik.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Et tilbud om at forebygge og behandle dine tandudfordringer

 • Tandlægen kommer ud i dit hjem

 • Kun ved helt specielle lejligheder er der brug for, at du kommer ind på en tandklinik