Specialtandpleje

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Betydelig og varig, nedsat funktionsevne
  • Behov for omfattende sygeplejefaglig eller pædagogisk bistand
  • Bo i kommunal eller regional boform eller almen ældrebolig

Koncept

Kommunen tilbyder specialtandpleje til borgere, der ikke kan benytte de almindelige tilbud inden for tandpleje.

Det drejer sig typisk om borgere med psykisk og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Det kan være borgere med en sindslidelse og borgere med udviklingshæmning.

Henvisning til specialtandplejen skal ske på grundlag af en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at bruge de øvrige tilbud i Tandplejen. Henvisningen foretages af den ansvarlige leder ved botilbuddet.

Henviste borgere indkaldes som hovedregel til visitation i den kommunale specialtandpleje.

Visitationsbesøget har til formål at afklare, om borgeren er berettiget til specialtandpleje eller ej, og hvorvidt specialtandplejen vil blive tilbudt i kommunale eller regionalt regi.

Borgere, der enten ved visitering eller fornyet vurdering ikke vurderes at være inden for målgruppen for specialtandpleje, bliver udvisiteret af specialtandplejen. I nogle tilfælde vil borgeren være i målgruppen for Omsorgstandplejen. I så fald gives borgeren tilbud om dette.

Læs mere http://www.tandplejen.vardekommune.dk/tandplejeordninger/specialtandpleje.aspx

Tilmelding og visitation

 • Lægen kan henvise
 • Kommunen kan henvise
 • Patienten kan selv henvende sig

Kontakt den kommunale specialtandpleje på telefon 79 94 86 00 for yderligere information

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 08.04.2021

Pris

Der er en årlig egenbetaling på 2.050 kroner (grundbeløb 1. januar 2020). Beløbet dækker al behandling og forebyggelse, der er behov for og realistisk at gennemføre ud fra en tandlægefaglig bedømmelse.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Den kommunale specialtandpleje udføres på Tandplejen
Lerpøtvej 50 B
6800 Varde

Den regionale specialtandpleje udføres på Regionstandplejen
Sct. Joseph Hospital
Nørregade 63 A
6700 Esbjerg.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du vil altid komme til en visitationssamtale, hvor vi afklarer, om du kan få specialtandpleje.

 • Al undersøgelse, forebyggelse og behandling foregår typisk ved Tandplejen, Lerpøtvej 50 B, 6800 Varde eller ved Regionstandplejen, Sct. Joseph Hospital, Nørregade 63 A, 6700 Esbjerg.

 • Hvis dit helbred ændrer sig væsentligt, vil der være mulighed for omvisitering eller udvisitering.