Kropsbårne hjælpemidler

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømt
  • Hjælpemidlet skal:
   i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
   i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
   være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv
  • Særligt ift. kompressionsstrømper: Skal kunne afhjælpe følgerne af en nedsat funktionsevne
  • Kommunen foretager en konkret, individuel og faglig vurdering af, om kriterierne er opfyldt

Koncept

Borger skal selv kontakte kommunen. Hvis der er behov for en lægefaglig vurdering, kan kommunen anmode lægen om en attest.

Læge kan, med borgers samtykke, ansøge om hjælpemidler. Ved behov, indhentes yderligere lægefaglige vurderinger, eller yderligere oplysninger fra borger.

Hjælpemidler, der er ordineret som led i en behandling (læge/hospital), kan ikke bevilges af kommunen. I nogle tilfælde udlånes ordinerede hjælpemidler af hospital.

Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og understøtte, at borger kan føre en selvstændig tilværelse, så borger i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv.

Særligt ift. kompressionsstrømper:

Hvis det primære formål med brugen af kompressionsstrømperne er;

 • At afhjælpe følgerne af en nedsat funktionsevne ( borger kommer til at kunne noget, han ellers ikke kan), så fungerer strømperne som et hjælpemiddel for ansøgeren.

 Hvis det primære formål med brugen af kompressionsstrømperne derimod er;

 • At forbedre, vedligeholde eller forhindre forringelse af den aktuelle funktionsevne, eller at forbedre livskvaliteten, forhindre smerter og tyngdefornemmelse, så fungerer det ansøgte ikke som et hjælpemiddel for borgeren

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage til kommunen, er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler fx:

 • Ortopædisk fodtøj/indlæg (særlige indikationer om lidelsens sværhedsgrad skal være opfyldt)
 • Forhøjelse af fodtøj
 • Kompressionsstrømper
 • Arm- og benproteser
 • Støttekorsetter
 • Bandager, skinner m.v.
 • Parykker
 • Brystproteser

Tilmelding og visitation

Lægehenvisning/ansøgning skal sendes til kommunen.

Der kan ansøges om hjælpemidler på borger.dk eller Varde Kommunes hjemmeside ved at søge på ”Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler”.

Der kan fra læge sendes korrespondance via Netforvaltning Sundhed eller Medcom.

Ved spørgsmål eller behov for hjælp kontakt Team Administration
Telefonnummer 7994 683
hverdage mellem kl. 8.10 – 12.00, eller ved personlig henvendelse på Borgercenter Varde efter aftale.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune. Der er dog egenbetaling på ortopædisk fodtøj

Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker borger et dyrere hjælpemiddel, skal borger selv betale den ekstra udgift.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret og individuel vurdering.


Sted

Ved spørgsmål, eller behov for hjælp kontakt Team Administration
Telefonnummer 7994 6838
hverdage mellem kl. 8.10 – 12.00.

Personlig henvendelse
Borger Center Varde
Frisvadvej 35, 3 sal, Team Administration
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift

 • Ved nogle hjælpemidler, er der indgået indkøbsaftaler med leverandører. Der er dog frit leverandørvalg. Ved valg af anden leverandør, skal du selv betale den ekstra udgift

 • Tilskud afregnes direkte med leverandør

 • Hjælpemidler må ikke anskaffes inden bevilling

 • Der fremsendes skriftlig afgørelse