Stomi hjælpemidler

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømt
  • Hjælpemidlet skal:
   i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
   i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
   være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv
  • Kommunen foretager en konkret, individuel og faglig vurdering af, om kriterierne er opfyldt

Koncept

Der kan ydes stomihjælpemidler ved følgende operationer:

Colostomi (kunstig udføring af tyktarmen), ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen) eller urostomi (kunstig udføring af urinveje).

Ansøgning/lægehenvisning, med borgers samtykke, fremsendes fra sygehus.

Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og understøtte, at borger kan føre en selvstændig tilværelse, så borger i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv.

For bedst muligt kendskab til borgers situation er det er vigtigt, at der anføres de evt. læger, sygehus eller andre relevante steder, som borger er indforstået med at vi kontakter for oplysninger om den helbredsmæssige situation. Det ligger til grund for den efterfølgende behandling af ansøgningen.

Tilmelding og visitation

Ansøgning/lægehenvisning skal sendes til kommunen.

Der kan ansøges om hjælpemidler på borger.dk eller Varde Kommunes hjemmeside ved at søge på ”Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler”.

Der kan fra læge, med borgers samtykke, sendes korrespondance via Netforvaltning Sundhed eller via Medcom.

Ved spørgsmål eller behov for hjælp kontakt Team Administration
Telefonnummer 7994 6838
hverdage mellem 8.10 – 12.00, eller ved personlig henvendelse på Borgercenter Varde efter aftale.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker borger et dyrere hjælpemiddel, skal borger selv betale den ekstra udgift.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Ved spørgsmål eller behov for hjælp kontakt Team Administration
Telefonnummer 7994 6838
hverdage mellem 8.10 – 12.00

Personlig henvendelse
Borger Center Varde
Frisvadvej 35, 3 sal, Team Administration
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og understøtte, at du kan føre en selvstændig tilværelse, så du i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv

 • Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift

 • Varde Kommune har indgået indkøbsaftale med leverandør. Der er dog frit leverandørvalg. Ved valg af anden leverandør, skal du selv betale den ekstra udgift

 • Tilskud afregnes direkte med leverandør

 • Hjælpemidler må ikke anskaffes inden bevilling

 • Der fremsendes skriftlig afgørelse