Svagsyns hjælpemidler

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Hjælpemidlet skal:
   i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
   i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
   være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv
  • Kommunen foretager en konkret, individuel og faglig vurdering af, om kriterierne er opfyldt

Koncept

Der kan ydes hjælpemidler til personer med nedsat synsfunktion (særlige indikationer om lidelsens sværhedsgrad skal være opfyldt).

Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og understøtte, at borger kan føre en selvstændig tilværelse, så borger i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv.

Borger kontakter Kommunikation & Hjælpemidler, Esbjerg telefonnummer 7616 3400.

Der foretages en udredning og valg af bedst egnede og billigste produkt.

Bevillingsmyndighed er Varde Kommune.

Da der er tale om genbrugshjælpemidler, skal hjælpemidlet returneres til Varde Kommune, når borgeren ikke længere har behov for hjælpemidlet.

Tilmelding og visitation

Borger kan henvende sig.

Borger kontakter Kommunikation & Hjælpemidler, Esbjerg telefonnummer 7616 3400

Ved spørgsmål eller behov for hjælp til ansøgning kontakt:

Team Hjælpemidler telefonnummer 7994 7252  hverdage mellem kl. 8.10 – 12.00, eller ved personlig henvendelse på Borgercenter Varde efter aftale.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 19.04.2022

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Team Administration
Telefonnummer 7994 6838
hverdage mellem kl. 8.10 – 12.00

Borgercenter Varde
Frisvadvej 35, 3 sal,
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af din varige nedsatte funktionsevne og understøtte, at du kan føre en selvstændig tilværelse, så du i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv

 • Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel

 • Da der er tale om genbrugshjælpemidler, skal hjælpemidlet returneres til Varde Kommune, når du ikke længere har behov for hjælpemidlet

 • Der er ikke frit leverandørvalg

 • Tilskud afregnes direkte med leverandør

 • Hjælpemidler må ikke anskaffes inden bevilling

 • Der fremsendes skriftlig afgørelse