Synstekniske hjælpemidler

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Hjælpemidlet skal:
   i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
   i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
   være nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv
  • Kommunen foretager en konkret, individuel og faglig vurdering af, om kriterierne er opfyldt

Koncept

Der kan ydes hjælpemidler til personer med en medicin-optisk defineret øjenlidelse (særlige indikationer om lidelsens sværhedsgrad skal være opfyldt).

Borger kontakter optiker/øjenlæge.

Ansøgning sendes fra optiker/øjenlæge til Kommunikation & Hjælpemidler, Esbjerg, som foretager udredning og valg af bedst egnede og billigste produkt.

Bevillingsmyndighed er Varde Kommune.

Tilmelding og visitation

Borger kontakter optiker/øjenlæge.

Ansøgning sendes fra optiker/øjenlæge til Kommunikation & Hjælpemidler, Esbjerg, som foretager udredning og valg af bedst egnede og billigste produkt.

Bevillingsmyndighed er Varde Kommune.

Ved spørgsmål eller behov for hjælp kontakt Team Administration på 7994 6838 i hverdage mellem kl. 8.10 – 12.00, eller ved personlig henvendelse på Borgercenter Varde efter aftale.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker borger et dyrere hjælpemiddel, skal borger selv betale den ekstra udgift.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Ved spørgsmål, eller behov for hjælp kontakt Team Administration
Telefonnummer 7994 6838
hverdage mellem kl. 8.10 – 12.00.

Personlig henvendelse
Borgercenter Varde
Frisvadvej 35, 3 sal, Team Administration
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hjælpemidlerne skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af en varig nedsat funktionsevne og understøtte at du kan føre en selvstændig tilværelse, så du i størst muligt omfang kan være uafhængig af andres hjælp i hverdagen og udøve et erhverv.

 • Der ydes støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

 • Varde Kommune har indgået indkøbsaftale med leverandør. Der er dog frit leverandørvalg. Ved valg af anden leverandør, skal du selv betale den ekstra udgift.

 • Tilskud afregnes direkte med leverandør.

 • Hjælpemidler må ikke anskaffes inden bevilling.

 • Der fremsendes skriftlig afgørelse.