Visiteret kørsel

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Over 18 år
  • Være ude af stand til at benytte egen bil, kollektiv trafik i form af tog, bus eller flex-trafik
 • For kørsel til læge/speciallæge gælder desuden;
  • Gruppe 1 sikret i sygesikringen
  • Modtage dansk social pension

Koncept

Kommunal kørsel udføres af Sydjysk Befordring. Kørselskontoret står for ansøgning og visitation til ordningen.

Kørsel bestilles ved at ringe til kørselskontoret på 79 94 70 10. Kørsel kan bestilles max 3 dage før borger skal være hos lægen/speciallægen.

Afbestilling af kørsel skal ske til kørselskontoret på 79 94 70 10. Det er vigtigt at huske at afbestille en kørsel, hvis man bliver forhindret.

Visiteret kørsel kan være:

 • Kørsel til læge/speciallæge
 • Kørsel til genoptræning (ift. genoptræningsplan efter Sundhedslovens § 140)
 • Afprøvning af hjælpemidler

Tilmelding og visitation

Borger kan henvende sig.

Kørselskontoret tlf. 79 94 70 10.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021

Pris

Indsatsen er  uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune, hvis kørslen visiteres.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Hvis du er pensionist, gruppe 1 sikret og ikke kan anvende kollektiv transport eller egen bil, kan du søge om visiteret kørsel

 • Du skal kontakte kørselskontoret 79 94 70 10 i forhold til ansøgning om optagelse

 • Hvis du bliver bevilliget kørsel, skal du ringe til kørselskontoret på 79 94 70 10, når du skal bestille kørsel