Kræft

Ved sygdom eller en midlertidig/varig funktionsnedsættelse kan der bevilges eller lånes hjælpemidler.