Livsstilsforløb

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Fyldt 18 år
  • Motiveret for vaneændring

Koncept

En afklarende samtale afdækker borgers viden, ressourcer, handlekompetencer, motivation og behov for videre forløb. Et forløb planlægges i samarbejde med borger.

Der er fokus på at fremme sundhed og forebygge forværring eller udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme.

Et forløb kan f.eks. indeholde:

 • Ernæringsindsats
 • Rygestop
 • Motionsvejledning
 • Forebyggende samtale om alkohol
 • Søvn
 • Mental sundhed

Vi indtænker altid mulighed for brobygning til lokale tilbud.

Se informationsvideo om den afklarende samtale her

Der er også mulighed for at deltage det digitale forløb ”Sunde vaner” via Appen “Mit liv – min sundhed” – Læs mere på Sunde vaner – Det Digitale Sundhedscenter

Tilmelding og visitation

 • Lægen kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Kommunen kan henvise

Henvisning foregår ved en dynamiske kommunehenvisning på lokationsnummer 5790001988111

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32
6800 Varde

Telefon 79 94 60 60

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 26.04.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du henvises til Center for Sundhedsfremme

 • Du bliver indkaldt til en afklarende samtale, hvor du taler med en fagperson om din situation, ressourcer, motivation og behov for et videre forløb

 • Gennem samarbejde og vejledning støtter Center for Sundhedsfremme dig i dit ønske om en ændring i vaner

 • Et forløb kan foregå individuelt ved fysisk fremmøde, pr. telefon eller online

 • Der er også mulighed for at deltage det digitale forløb ”Sunde vaner” via Appen “Mit liv – min sundhed” – Læs mere på Sunde vaner – Det Digitale Sundhedscenter

 • Lægen sender en henvisning til Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme

 • Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme kontakter dig via telefon eller digital post

 • Har du spørgsmål, så kontakt Center for Sundhedsfremme på tlf. 79 94 60 60 eller se mere på www.vardekommune.dk/sundhedsfremme