Rehabiliteringspakker

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Bor i eget hjem
  • Nye borgere der henvender sig om personlig og eller praktisk hjælp
  • Borgere der allerede modtager personlig og eller praktisk hjælp, men anmoder om yderligere hjælp efter sygdom eller indlæggelse
  • Borgere, der igennem længere tid har modtaget kompenserende hjemmehjælp – men hvor man skønner, at de vil kunne forbedre deres funktionsevne og kunne blive mere selvhjulpne

Koncept

Rehabiliteringspakkerne består af en tværfaglig indsats mellem terapeut og hjemmepleje, der skal udvikle borgerens funktionsevne. Målet er, at borgeren helt eller delvist bliver i stand til selv at klare de opgaver, som han/hun søger hjemmehjælp til. Borgeren skal gives mulighed for at være længst mulig og bedst i eget liv og med mindst mulig hjælp fra hjemmeplejen.

De rehabiliterende pakker kan visiteres ift. følgende indsatser: Kroppens pleje, måltider, forandring og struktur, færden og husførelse.

Tilmelding og visitation

Læge kan sende korrespondance.
Sundhedspersonale i Varde Kommune kan henvende sig.
Borgeren eller pårørende kan henvende sig.

Ældre- og Sundhed – Myndighed
Åbningstider: Mandag – fredag: 08:10 – 12:00
Vagttelefon: 12:00 – Lukketid
Telefon: 79 94 68 34

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

I borgers eget hjem eller nærmiljø.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Et indledende møde med terapeuten, hvor I snakker om hvor du oplever problemer i at klare dagligdagen

 • I samarbejde med dig laves der en plan for, hvorledes du sammen med hjemmeplejen kan træne i at opnå dine mål

 • Sammen med terapeuten og hjemmeplejen følges der op på planen undervejs og der laves evt. ændringer undervejs

 • Træningen foregår i dit hjem eller i dit nærmiljø

 • Indsatsen varer typisk 8-12 uger

 • Formålet at alle borgere som søger hjemmehjælp eller ekstra hjemmehjælp vil få tilbudt et rehabiliterende træningsforløb. Målet er, at træningen skal hjælpe dig med at komme tilbage til selv at klare dagligdagen igen, det kan være efter et hårdt sygdomsforløb, eller du måske i stigende grad har svært ved at overskue de praktiske, personlige og sociale gøremål i dit liv