Hjemmemonitorering af KOL

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Borgere, som har svær til meget svær KOL (Gold gr. D, eller FEV1 under 50% af forventet og/eller være i iltbehandling)
  • Borgere ud over ovenstående, som vurderes at have effekt af indsatsen
  • Borgere, som er motiverede for at deltage
  • Eksklusionskriterier
  • Multisygdom, hvor KOL ikke er den dominerende sygdom
  • Borgere, der ikke kan anvende det telemedicinske udstyr
  • Borgere der ikke har eller er indstillet på at få MitID

Koncept

Borgeren låner en udstyrspakke og kan hjemmefra sende målingerne puls, vægt og iltmætning samt information om symptomer til sygeplejersken på aftalte hverdage.

Forløbet indledes med en instruktion i at anvende udstyret. Denne instruktion varetages af en sygeplejerske. Den kommunale sygeplejerske følger herefter op på borgerens målinger og svar på spørgsmål 2 gange om ugen og kontakter borgeren, hvis der sker ændringer i negativ retning. Borgeren skal til enhver tid som vanligt kontakte egen læge eller vagtlæge, hvis denne bliver dårlig. Eller ringe 112 i en akut situation.

Undervejs i forløbet får borgeren evalueringssamtaler – hyppigt til en start og på sigt årligt – hvor der er fokus på de telemedicinske målinger og sygdomsundervisning. Borgeren følger fortsat kontroller og årskontrol hos den behandlingsansvarlige læge.

Tilmelding og visitation

 • Tilbuddet kræver henvisning fra læge
 • Sker via dynamisk henvisning, der er en henvisningsskabelon ved navn ”Telemedicin KOL”

Afdeling henvendelsen skal ske til:

 • Henvisningen sendes til Center for Sundhedsfremme

Telefonnummer til afdelingen:

Tlf.nr. 2423 0532, åbent mandag kl. 12.30-14.30 og torsdag 13.00-14.30.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 21.04.2023

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

I borgers hjem

Opstartssamtale og -instruktion foregår som udgangspunkt i Sundhedshus Varde, Søndertoften 22, 6800 Varde.

Det kan også foregå i hjemmet ved behov

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering er til dig med KOL, som opfylder kriterierne for henvisning

 • Efter henvisning vil du blive kontaktet af en sygeplejerske, som vil aftale et tidspunkt for opstartssamtale og oplæring med dig

 • Du låner en udstyrspakke og kan hjemmefra sende målingerne puls, vægt og iltmætning samt information om symptomer til sygeplejersken på aftalte dage. Sygeplejersken følger dine målinger 2 gange i ugen

 • Formålet er at opdage forværringer i sygdommen, inden de udvikler sig, samt give dig øget viden om din sygdom så du bedre kan tage hånd om denne

 • Du får løbende vejledning og støtte via beskedmodul/video

 • Du skal til enhver tid som vanligt kontakte egen læge eller vagtlæge, hvis du bliver dårlig. Eller ringe 112 i en akut situation

 • Du følger fortsat kontroller og årskontrol hos din behandlingsansvarlige læge

 • Opstartssamtale og instruktion foregår som udgangspunkt i Sundhedshus Varde, Søndertoften 22, 6800 Varde. Det kan også foregå i hjemmet ved behov