KOL sygepleje

Kriterier

    • Bo i Varde Kommune
    • Have KOL sygdom med risiko for Exacerbation

Koncept

Patienter med KOL, med forventelig fremtidig Exacerbation, kan tilbydes ordination af selvbehandlingsplan, i samarbejde med Akutteamets KOL-sygeplejerske. Patienten skal selv kunne tage kontakt til Akutfunktionen ved de første tegn på forværring.

Selvbehandlingsplanen omfatter oftest tbl. antibiotika kur, Prednisolon kur samt Ventoline inhalationsvæske til administration via forstøvermaske til pn. brug.

Formålet er at skabe tryghed hos KOL-patienten, ved at støtte, rådgive og vejlede KOL-patienten i eget hjem og derved give en oplevelse af kontrol over sygdommen. Desuden forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser med KOL som aktionsdiagnose.

Målinger hos patienten i exacerbation er blodtryk, puls, SaO2, respirationsfrekvens, temperatur og CRP. Ud fra målingerne, samt en samlet klinisk vurdering, træffes beslutning om selvbehandlingsplanen eller dele heraf effektueres, eller om der er behov for en lægelig vurdering.

Ved behov følges sygdomsudviklingen efter opstart af medicin.
Lægen orienteres via Medcom, når Akutfunktionen har opstartet, hele eller dele af selvbehandlingsplanen, hos patienten.

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise med korrespondance.

Korrespondance skal have overskriften “KOL Selvbehandlingsplan”

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 17.04.2023

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

I patientens eget hjem.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Sygeplejersken får oplysninger fra din læge om din situation og dit behov for hjælp

  • Akutteamet tager kontakt, og laver personlige aftaler med dig, når selvbehandlingsplanen er aftalt.

  • Du skal tage kontakt til Akutteamet ved de første tegn på forværring.

  • Dine forpligtigelser: At sørge for at den bestilte medicin afhentes. Sørge for rengøring af materialer (maske, slange og medicinkammer). Sørge for filterskift på forstøvermaske hver 3. måned. Hvis du ikke kan varetage ovenstående, varetages det af hjemmeplejen.