Aktivitets- og samværstilbud

Kriterier

  • Borgere over 18 år
  • Hjemmeboende
  • Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

Koncept

Lundens- samværs- og aktivitetstilbud er målrettet hjemmeboende borgere med erhvervet hjerneskade.

Der er plads til 8 borgere hver dag, åbningstiden er kl. 9-15 fra mandag til torsdag.

Lundens aktivitets- og samværstilbud holder ferielukket i ferieugerne 29, 30 og 31,
ligesom der er lukket i uge 7 og uge 42.

Tilmelding og visitation

Borger skal kontakte sin sagsbehandler.

Visitationsskema ligger på Lundens hjemmeside: www.lunden.vardekommune.dk

Udfyldt skema sendes til lunden@lunden.dk

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2021

Pris

Tilbuddet er uden brugerbetaling.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Bo- og rehabiliteringscenter Lunden
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Tilbuddet er målrettet borgere med erhvervet hjerneskade som bor i eget hjem.

 • De er plads til 8 borgere hver dag, og åbningstiden er kl. 9 – 15 fra mandag til torsdag.

 • Om formiddagen er der planlagt forskellige aktiviteter, hvor du har mulighed for at deltage.
  Det kan f.eks. være værkstedsaktiviteter, motion, madlavning eller årstidsbestemte aktiviteter, hvor vi f.eks. planter forårsblomster og arbejder med pil.

 • Efter frokost og hvil er der socialt samvær som f.eks. café, tipsklub, fællessang m.m.

 • Hvis du er interesseret i et Aktivitets- og samværstilbud skal du kontakte din sagsbehandler.

 • Visitationsskema ligger på Lundens hjemmeside: www.lunden.vardekommune.dk
  Udfyldt skema sendes til lunden@lunden.dk.