Botilbud – Længerevarende ophold

Kriterier

  • Borgere over 18 år
  • Pådraget sig en hjerneskade efter f.eks. kranietraume, hjerneblødning, blodprop i hjernen eller lign
  • Behov for omfattende støtte, pleje og vedligeholdende træning

Koncept

Lunden er et specialiseret tilbud forbeholdt borgere med erhvervet hjerneskade.

Livskvalitet, tilstedeværelse og nærvær har høj prioritet i hverdagen, og indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens mål, ønsker og behov.

Lunden råder over gode træningsfaciliteter – herunder træningsbassin.

Botilbuddet er oprettet efter § 105/85, og alle borgere har egen lejekontrakt.

Tilmelding og visitation

Borger skal kontakte sin sagsbehandler

Visitationsskema ligger på Lundens hjemmeside: www.lunden.vardekommune.dk

Udfyldt skema sendes til lunden@lunden.dk.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

I botilbuddet er der udgifter til kost, husleje (incl. el, vand, varme) + valgfri ydelser, som Lunden tilbyder mod betaling, f.eks. telefon, internet, antenneforening. Der kan søges om boligsikring/boligydelse efter gældende regler.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Bo- og rehabiliteringscenter Lunden
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Et længerevarende ophold til dig, som har erhvervet en hjerneskade ved sygdom eller ulykke og som har behov for omfattende støtte til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg og vedligeholdende træning.

 • På Lunden får du tilknyttet dit eget neurorehabiliterende team bestående af ergoterapeut, fysioterapeut, kontaktpersoner fra afdelingen og evt. kommunikationsergoterapeut.

 • Lunden er et specialiseret tilbud, og neuropædagogik og tværfaglighed er omdrejningspunktet for det daglige arbejde.

 • Du vil få hjælp med den daglige pleje og omsorg.

 • Du vil få hjælp til at skabe overblik og sætte struktur på hverdagen, udvikle og vedligeholde færdigheder.

 • Som beboer på Lunden har du mulighed for at deltage i forskellige sociale aktiviteter.

 • Lunden råder over gode træningsfaciliteter – herunder træningsbassin.

 • I botilbuddet er der udgifter til kost, husleje (incl. el, vand, varme) + valgfri ydelser, som Lunden tilbyder mod betaling, f.eks. telefon, internet, antenneforening. Der kan søges om boligsikring/boligydelse efter gældende regler.

 • Hvis du er interesseret i et botilbud på Lunden skal du kontakte din sagsbehandler.

 • Visitationsskema ligger på Lundens hjemmeside: www.lunden.vardekommune.dk
  Udfyldt skema sendes til lunden@lunden.dk.