Samstyrken – Varde Kommunes tilbud til udviklingshæmmede

Kriterier

  • Målgruppen er fysisk- og psykisk udviklingshæmmede
  • Man skal være over 18 år
  • Undtagelsesvis er aflastningstilbuddet på Vænget 51, Årre – her er målgruppen fra 12 år og op

Koncept

Vores kerneopgave er at fremme og motivere til et meningsfuldt og selvstændigt liv for den enkelte borger, hvor borgeren kan mestre mest muligt.

Forudsætningen for at nå dette mål er, at vi arbejder tværfagligt – med metoder målrette den enkelte borger, og at vi via relationsarbejde sikrer omsorg, tryghed og udvikling.

Overblik over tilbud

Specialiserede Botilbud §105/85 og §108:

 • Østervang 3, Varde
 • Rosenvænget 45, Ølgod

Botilbud §105/85:

 • Krogen 5, Varde
 • Kærhøgevej 16, Varde
 • Humlehaven 2, Varde
 • Humlehaven 59, Varde
 • Humlehaven 72, Varde
 • Svaneparken, Varde
 • Kirkegade 60, Oksbøl
 • Rosenvænget 31, Ølgod

Beskæftigelsen og samvær- og aktivitetstilbud §103 og §104:

 • Beskæftigelsen Lundvej, Varde
 • Butik Samstyrken, Varde
 • Beskæftigelsen Viaduktvej, Ølgod
 • Beskæftigelsen Energivej, Ølgod
 • Butik Samstyrken, Ølgod

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU / ungdomsuddannelse).

Støttecenter:

 • Pædagogisk støtte i borgers eget hjem §85

Aflastningstilbud §84 og §52 (§ 66, stk. 1, nr. 1-4):

 • Vænget 51, Årre

For yderligere informationer se www.Samstyrken.dk eller www.tilbudsportalen.dk

Tilmelding og visitation

Visitering til tilbuddene foregår ved, at du henvender dig til din sagsbehandler i Social og Handicap Borgercenter Varde eller kontakt din sagsbehandler i egen kommune.

Information hertil findes på kommunens hjemmeside.

 • Læge, sygehus samt kommuner kan henvende sig
 • Via korrespondance eller telefonisk til det enkelte tilbud
 • For tilbuddets information – se Samstyrken.dk

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Opholdet bevilges af borgerens hjemkommune.

Afhængig af tilbud er der egenbetaling til ex:
tøjvask, kost og husleje (incl. el, vand, varme).
Der kan søges om boligsikring/boligydelse efter gældende regler.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.


Sted

Dette vil afhænge af tilbuddet.

Administrationen:
Krogen 7, 6800 Varde
Tlf.: 79 94 61 70
Mail: samstyrken@varde.dk

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Samstyrken er Bo- og Beskæftigelsestilbud, hvor KRAP og tværfaglighed er omdrejningspunktet for den daglige indsats

 • Du vil få hjælp til at skabe overblik og sætte struktur på hverdagen, udvikle og vedligeholde færdigheder

 • Du vil få hjælp til den daglige pleje og omsorg

 • Som borger i Samstyrkens tilbud har du mulighed for at deltage i forskellige sociale aktiviteter

 • Samstyrken sikrer høj kvalitet i løsningen af sundhedsfaglige opgaver med eget Sundhedsteam, der understøtter de tværfaglige indsatser

 • Samstyrken sætter særlig fokus på borgerens mentale sundhed med tilgange ud fra Mindfulness, Neuropædagogik og specialpædagogik (autisme, sanseintegration, særlige kommunikationsformer)

 • Samstyrkens specialiserede tilbud er for dig, der har behov for et længerevarende ophold med omfattende og massiv støtte til almindelige daglige funktioner, pleje og omsorg samt vedligeholdelse af færdigheder