Senhjerneskade genoptræning

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Benytter sig af frit valgs ordningen (sundhedsloven § 140 stk. 2)
  • Borgeren skal være motiveret for træning og medvirke aktivt
  • Borgere med en genoptræningsplan efter apopleksi med lette, moderate eller svære følger
  • Borgere med en genoptræningsplan med følger efter en hjernetumor

Koncept

En genoptræningsplan for senhjerneskadede kan i kommuneregi foregå på basalt eller avanceret niveau. Basalt niveau, gælder for de borgere der har fået enkle og afgrænsede funktionsevnenedsættelser og med behov for almindeligt forekommende indsatser. Avanceret niveau, gælder for borgere med omfattende funktionsevnenedsættelser af betydning for flere livsområder og med behov for flere typer af indsatser.

Genoptræningsindsatser omfatter, alt efter skadens omfang, genoptræning af funktioner og aktiviteter, som er nødvendige for borgerens mulighed for, fortsat eller i videst mulige omfang, opretholde selvstændig livsførelse. For patienter med erhvervet hjerneskade omfatter genoptræningsindsatsen især bevægelsesfunktioner, mentale funktioner og andre påvirkede kropsfunktioner samt genoptræning i relation til udførelse af aktiviteter som fx at spise, personlig pleje, praktiske husholdningsfunktioner, mobilitet (inde og ude), dvs. funktioner og aktiviteter som er nødvendige for personens mulighed for selvstændig livsførelse.

Tilmelding og visitation

Kræver henvisning fra sygehus:
Borger bliver kontaktet af Center for Træning og Rehabilitering, efter de har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.


Sted

Hos Center for Træning og Rehabilitering på:

 • Carolineparken, Carolineparken 1b, 6800 Varde
 • Aktivitetscentret, Gartnerpassagen 6, 6870 Ølgod
 • Andre kommunale adresser
 • Borgers eget hjem
Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Individuel fysio– og/eller ergoterapeutisk forundersøgelse, her vurderes det også om genoptræningen skal foregå på et af kommunens træningscentre eller i dit hjem.

 • Målet for genoptræningsindsatsen, laves i et samarbejde mellem dig og terapeuten.

 • Individuel og/eller holdtræning, 2-4 gange i ugen i en tidsbegrænset periode.

 • Afsluttende samtale/undersøgelse, med henblik på tilrettelæggelse af dit videre træningsforløb på egen hånd eller ved, at vi hjælper dig med at finde et privat træningstilbud i kommunen.

 • Formålet er at genoptræne dine bevægelsesfunktioner, mentale funktioner og andre påvirkede kropsfunktioner samt genoptræning i relation til udførelse af aktiviteter som fx at spise, personlig pleje, praktiske gøremål i hjemmet. Genoptræningen skal hjælpe dig med at komme tilbage til dagligdagen igen, så du genvinder tidligere funktionsevne eller opnår den bedst mulige funktion igen efter din indlæggelse på sygehuset.