Specialiseret rehabilitering – midlertidigt ophold

Kriterier

  • Borgere over 18 år
  • Pådraget sig en hjerneskade efter f.eks. kranietraume, hjerneblødning, blodprop i hjernen eller lign

Koncept

Et midlertidigt rehabiliteringsophold på Lunden kan bevilges til borgere over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade f.eks. efter et traume, en tumor, blodprop i hjernen eller lignende.

Opholdet har intensiv karakter og hverdagen består af flere daglige træningsseancer, som er tilrettelagt ud fra borgerens mål, ønsker og ressourcer.

Tilmelding og visitation

Borgers sagsbehandler kan henvende sig.
Opholdet bevilges af borgerens hjemkommune.

Visitationsskema ligger på Lundens hjemmeside: www.lunden.vardekommune.dk

Udfyldt skema sendes til lunden@lunden.dk

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

 

Pris

Opholdet bevilges af borgerens hjemkommune. Egenbetaling til tøjvask.

Transport

Indsatsen omfatter transport til relevante undersøgelser/udredninger.


Sted

Bo- og rehabiliteringscenter Lunden, 6800 Varde.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Et midlertidigt rehabiliteringsophold på Lunden

 • Opholdet har intensiv karakter og hverdagen består af flere daglige træningsseancer, som er tilrettelagt ud fra dine mål, ønsker og ressourcer

 • Visitation rehabiliteringsophold sker gennem din kommunale sagsbehandler, der laver en ansøgning.
  Bevilling af et ophold forudsætter:
  – At du tilhører Lundens målgruppe
  – At din hjemkommune kan give betalingstilsagn
  – At der er en ledig plads

 • Et rehabiliteringsophold på Lunden har intensiv karakter

 • Hverdagen består af flere daglige træningsseancer, som er tilrettelagt ud fra dine mål, ønsker og ressourcer

 • Under opholdet er du tilknyttet dit eget neurorehabiliterende team bestående af ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, social- og sundhedsassistent og evt. kommunikationsterapeut

 • Dagligdagen har en tydelig struktur, og derfor har alle beboere individuelle dags- og ugeskemaer

 • Hverdagen indeholder både specifik træning (fysio-og ergoterapi) og inddragelse i almindelige dagligdags handlinger som madlavning, tøjvask, oprydning, indkøb osv

 • Opholdet bevilges af din hjemkommune