Vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi til borgere med erhvervet hjerneskade

Kriterier

    • Borgere med følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade
    • Opfylde de generelle kriterier for at få vederlagsfri fysioterapi

Koncept

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til borgere, hvor lægen vurderer, at de opfylder kriterierne fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Den praktiserende læge laver en henvisning med angivelse af diagnose/kriterier. Henvisningen er gyldig i et år, og borgeren kan frit vælge leverandør.

Der er mulighed for at koordinere tilbuddet med andre træningstilbud såsom §86 eller § 140. Dog må der ikke foregå dublerende behandling efter flere paragraffer.

Tilmelding og visitation

Ordination fra egen læge.

Borger kan henvende sig med ordinationen til:
Bo- og rehabiliteringscenter Lunden
Lundvej 135a
6800 Varde
Tlf. 79948740
Lunden@varde.dk

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 30.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Bo- og rehabiliteringscenter Lunden, 6800 Varde.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Vederlagsfri fysioterapi på Lunden er et gratis trænings- og behandlingstilbud til dig, som har pådraget dig en hjerneskade og har behov for vedligeholdende træning

  • Skaden kan være sket efter en blodprop, en blødning eller en ulykke

  • Tilbuddet betales af den kommune, du bor i

  • Træning og behandling foregår enten individuelt eller som holdtræning

  • Hvis du mener, at du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, skal du kontakte din egen læge